V následujících měsících dochází na českém trhu k ukončení distribuce glukometrů a testovacích proužků pod značkami mylife Pura a mylife Unio a uvedené produkty budou dále distribuovány pod originální označením výrobce Rightest.

1/ Glukometr mylife Pura/Pura X bude dále distribuován pod značkou Rightest GM550:

my life pura
mylife Pura
rightest gm 550
Rightest GM550

testovací proužky mylife Pura budou nahrazeny testovacími proužky Rightest GS550.

pura rightest

Proužky Rightest GS550 a mylife Pura jsou shodné a oboje se dají použít pro oba typy glukometrů. Tzn. ke glukometrům mylife Pura/ Pura X se budou po ukončení distribuce proužků mylife Pura používat nové proužky Rightest GS550.


Kódy SÚKLu pro předepsání lékařem na poukaz jsou shodné, PDK kódy pro objednávání produktů lékárnami jsou různé:

Produkt Kód PZT PDK kód
Testovací proužky mylife Pura 5006947 3217784
Testovací proužky Rightest GS550 5006947 4706462

 

2/ Glukometr mylife Unio bude postupně nahrazen glukometrem Rightest GM720.

my life unio
mylife Unio
rightest gs 720
Rightest GM720

Testovací proužky mylife Unio a testovací proužky Rightest GS720 nejsou shodné, pro glukometr mylife Unio lze použít pouze proužky mylife Unio:

unio

a pro glukometr Rightest GM720 pouze proužky Rightest GS720:

prouzky rightest gs720

Vzhledem k postupnému ukončení distribuce proužků mylife Unio (proužky budou ve velkoobchodu Alliance-Healthcare dostupné cca do konce září 2022) budeme zdarma měnit glukometry mylife Unio za nové Rightest GM720.

Kódy SÚKLu pro předepsání lékařem na poukaz jsou opět shodné, PDK kódy pro objednávání produktů lékárnami jsou různé:

Produkt Kód PZT PDK kód
Testovací proužky mylife Unio 5006902 3703213
Testovací proužky Rightest GS720 5006902 4706470